Aanvraag ondersteuning

Het Dekkers-Fonds wil graag hulp geven die helpt! Daarom is het belangrijk dat de totale problematiek van de cliënt in beeld komt en de hulpverlening daarop wordt afgestemd. Niet alleen financieel maar ook psychosociaal.
Aanvragen van bewindvoerders – zonder enige afstemming met overige hulpverlening – worden dan ook niet in behandeling genomen.

Hoe aanvragen?
Aanvragen voor individuele ondersteuning moeten altijd door een officiële hulpverleningsinstantie worden ingediend. Zelforganisaties, bewindvoerders of andere belangen-platforms worden niet als zodanig aangemerkt.

Aanvragen kunnen alleen per email en bij voorkeur in één PDF bestand verstuurd worden. Neem contact op als dit niet kan. In uw aanvraag verwachten wij een beknopte beschrijving van de problematiek en een korte beschrijving van de hulpverlening die u wilt gaan inzetten om (een deel van) de problemen aan te pakken, op origineel briefpapier van de hulpverleningsinstantie. Daarnaast dient u ook enig inzicht te geven in de financiële situatie van de cliënt waarvoor u een aanvraag indient. U moet hiervoor een aanvraagformulier indienen. Dit formulier moet voorzien zijn van alle gevraagde handtekeningen en alle bijlagen. U kunt het via onderstaande link downloaden en bij voorkeur digitaal invullen.

Is uw aanvraag compleet, dan wordt deze direct behandeld. Binnen vier weken ontvangt u bericht over het besluit en de toekenning.

U kunt telefonisch algemene informatie inwinnen, echter over specifieke aanvragen kan alleen per email worden gecorrespondeerd.

Het Dekkers-Fonds is telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag van 9.00-16.00 uur en donderdag van 9.00-11.30 uur.

telefoon: 013-4647608
info@dekkersfonds.nl