Activiteitenverslag

Het Dekkersfonds zet de totale opbrengst van het vermogen -conform de doelstellingen-  in voor hulpverlening aan de zwakkeren in onze samenleving. Daartoe verstrekt bijdragen voor noodhulp aan individuele personen, waarin niet op een andere wijze kon worden voorzien.

Activiteitenverslag 2015
In het ACTIVITEITENVERSLAG 2015 vindt u een overzicht en verantwoording van de bestedingen in het jaar 2015.

Activiteitenverslag 2014
In het ACTIVITEITENVERSLAG 2014 vindt u een overzicht en verantwoording van de bestedingen in het jaar 2014.