Aanvraag ondersteuning

Het Dekkers-Fonds wil graag hulp geven die helpt! Daarom is het belangrijk dat de totale problematiek van de cliënt in beeld komt en de hulpverlening daarop wordt afgestemd. Niet alleen financieel maar ook psychosociaal.
Aanvragen van bewindvoerders – zonder enige afstemming met overige hulpverlening – worden dan ook niet in behandeling genomen.

Hoe aanvragen?
Aanvragen voor individuele ondersteuning moeten altijd door een officiële hulpverleningsinstantie worden ingediend. Zelforganisaties, bewindvoerders of andere belangen-platforms worden niet als zodanig aangemerkt.

Aanvragen kunnen alleen per email en alle bijlagen in PDF verstuurd worden. Neem contact op als dit niet kan. In uw aanvraag verwachten wij een beknopte beschrijving van de problematiek en een korte beschrijving van de hulpverlening die u wilt gaan inzetten om (een deel van) de problemen aan te pakken, op origineel briefpapier van de hulpverleningsinstantie. Daarnaast dient u ook enig inzicht te geven in de financiële situatie van de cliënt waarvoor u een aanvraag indient. U moet hiervoor een aanvraagformulier indienen. Dit formulier moet voorzien zijn van alle gevraagde handtekeningen en alle onderdelen moeten worden afgevinkt. Bij uw aanvraag moet u alle gevraagde bijlagen toevoegen. U kunt het aanvraagformulier via onderstaande link downloaden en bij voorkeur DIGITAAL maar zeker goed leesbaar invullen (niet leesbare aanvragen worden niet in behandeling genomen).

Door de corona-crisis begrijpen wij dat u als hulpverlener bijna uitsluitend telefonisch contact hebt met cliënten. In het kader van AVG vragen we in dat geval waar mogelijk een bericht van de cliënt per mail of app dat ze op de hoogte zijn van de aanvraag en weten dat er persoonlijke informatie wordt gegeven.

Is uw aanvraag compleet, dan wordt deze direct behandeld. Binnen vier weken ontvangt u bericht over het besluit en de toekenning.

Wij zijn tijdelijk telefonisch niet bereikbaar.

U kunt per mail algemene informatie inwinnen.

info@dekkersfonds.nl