Activiteitenverslag

Het Dekkersfonds zet de totale opbrengst van het vermogen -conform de doelstellingen-  in voor hulpverlening aan de zwakkeren in onze samenleving. Daartoe verstrekt bijdragen voor noodhulp aan individuele personen, waarin niet op een andere wijze kon worden voorzien.

Activiteitenverslag 2020
In het ACTIVITEITENVERSLAG 2021 vindt u een overzicht en verantwoording van de bestedingen in het jaar 2021.