ANBI informatie

Stichting Mr. G.J. Dekkersfonds staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Het RSIN of fiscaal nummer : 8041.66.250

contactgegevens:
adres:
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
telefoon:
013-4647608
email:
info@dekkersfonds.nl

op 31 december 2020 wordt het bestuur gevormd door
H. Hurkens (voorzitter)
J. Schreurs (vice-voorzitter)
B. van Iersel (penningmeester)
O. Rietveld (bestuurslid)
J. van Hout (bestuurslid)

De bestuursleden zijn vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning
Een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten voor reizen e.d. op basis van declaratie.

Jaarrekening 2019: Klik hier.

Jaarrekening 2020: Klik hier.

Voor jaarverslag 2021 en beleidsplan 2021-2022: Klik hier.

Standaardformulier publicatieplicht: Klik hier.